Οροι

Όροι Χρήσης  και Πολιτική Απορρήτου

1. Όροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο στη διεύθυνση https://www.googlebusinesscards.com, (από τούδε “ιστότοπος”) συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το περιέχομενο σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Άδεια Χρήσης

Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο για προσωπική, μη εμπορική, μεταβατική προβολή μόνο. Αυτή είναι απλή χορήγηση αδείας και όχι μεταβίβαση τίτλου και με αυτήν δεν επιτρέπεται:

Τροποποιήσηι ή να αντιγράφή του υλικού.
Χρήση για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική).
Να μεταφέρετε το υλικό σε άλλο πρόσωπο ή να το “αντιγράψετε” σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή από τον ιστότοπο. Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέν υλικό που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

Το υλικο στον ιστότοπο παρέχεται «όπως είναι». Ο ιστότοπος δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, με την οποία αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.
Περαιτέρω, ο ιστότοπος δεν εγγυάται και δεν προβάλλει δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης το υλικού ή που σχετίζονται με αυτά το υλικό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Ακρίβεια του υλικού

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Ο ιστότοποσ δεν εγγυάται ότι κάποιο από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Ο ιστότοπος μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα του οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

5. Σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος δεν έχει εξετάσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση από τον ιστότοπο. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη.

6. Τροποποιήσεις

Ο ιστότοπος μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων χρήσης.

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς.

Είναι πολιτική του ιστότοπου να σέβεται το απόρρητο σας. Συνεπώς, δεν συλλέγουμε κανενός είδους προσωπικών δεδομένων, για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.